Napominjemo da se vaši podaci vode i čuvaju sukladno zakonu i vode se u Središnjem registru zbirki osobnih podataka

Želis postati volonter – povremeno pomaže radu Udruge

Želiš postati član – aktivno pomaže radu Udruge, plaća članarinu u iznosu 30,00kn,bira i može biti biran na vodeće funkcije Udruge prema Statutu čl.9

Postani korisnik – ako se pronalazite u ciljevima našeg djelovanja javite se i recite nam svoju priču

Prijavnica
Hvala što nam pomažete!